აკადემია შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის მომზადების პროგრამის აკრედიტაციის მოლოდინშია

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემია შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის მომზადების ეროვნული აკრედიტებული პროგრამის აკრედიტაციის მოლოდინშია

◉ პროგრამა განკუთვნილია როგორც მოქმედი, ასევე დამწყები შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტებისთვის/მენეჯერებისათვის.

◉ ტრენინგის ჩატარების გრაფიკი შედგება მსმენელთა სურვილის გათვალისწინებით. პროგრამის მოცულობა: 235 საათი

◉ სწავლების ენა -ქართული

◉ პროგრამის მიზანი – „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად შრომის უსაფრთხოების

◉ სპეციალისტის მომზადება; საჭირო კომპეტენციების განვითარება ორგანიზაციაში შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის ეფექტური მართვისათვის.

◉ სწავლის შედეგები – მსმენელს პროგრამის დასრულებისას: ა) აქვს სპეციალური ცოდნა შრომის უსაფრთხოების სფეროში; ბ) იცნობს შრომის უსაფრთხოების სფეროში არსებულ ეროვნულ და საერთაშორისო კანონმდებლობას; გ) შეუძლია შეაფასოს დასაქმებულისა და სამუშაო სივრცეში მყოფი სხვა პირის უსაფრთხოებასა და ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული საფრთხეები და რისკები; დ) შეუძლია უზრუნველყოს სამუშაო სივრცეში მომხდარი უბედური შემთხვევებისა და პროფესიული დაავადებების შემთხვევების რეგისტრაცია, მოკვლევა და ანგარიშგება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

◉ პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა – პროგრამის მსმენელი შეიძლება იყოს სრული ზოგადი განათლების ან/და პროფესიული ან უმაღლესი განათლების მქონე პირი 18 წლის ასაკიდან.

◉ კურს უძღვებიან დარგის პრაქტიკოსი სპეციალისტები და საერთაშორი სერტიფიკატების მქონე ექსპერტები:

◉ რეგისტრაციისთვის შეავსეთ სარეგისტრაციო ფორმა და გამოაგზანეთ შემდეგ მეილზე: btaedu@yahoo.com

◉ დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით:
ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემია, თბილისი, წერონისის 208: : 593 30 32 11

☎: 574 00 80 80
(+995 32) 2 24 95 57
www.http://bta.edu.ge
ელ ფოსტა: btaedu@yahoo.com
Facebook: ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემია

პროგრამის შემსწავლელ კურსზე რეგისტრაცია

This Post Has One Comment

კომენტარის დატოვება

Close Menu
X