საკონტაქტო ინფორმაცია

ბანკის რეკვიზიტები და თანხის გადახდის შესაძლებლობა

ანგარიშის N: GE77BG0000000721825700
საიდენტიფიკაციო კოდი – 40605673

ანგარიშის N: GE12PC0533400100000005
საიდენტიფიკაციო კოდი – 40605673

ტრანსპორტირება შესაძლებელია

36 (იხილეთ მარშრუტი)
48 (იხილეთ მარშრუტი)

ავტობუსი გამოდის გადასასვლელი ხიდიდან

222

სამარშუტო ტაქსი გამოდის გადასასვლელი ხიდიდან

სტუდენტებს ემსახურებათ მიკროავტობუსი, რომელიც ყოველი ლექციის დაწყებიდან 15 წუთით ადრე დგება კოლეჯ “ორიენტირის” შენობის წინ. ც. დადიანის ქ. 28