განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების საბჭოს 12.09.2018 წ გადაწყვეტილება №168 შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიას მიენიჭა 6 წლით ავტორიზაცია შემდეგ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

  1. შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიები,
  2. ბაგა-ბაღის აღმზრდელი პედაგოგი,
  3. ბუღალტრული აღრიცხვა,
  4. ინფორმაციის ტექნოლოგია,
  5. ვებ ინტერფეისის დიზაინერი,
  6. პრაქტიკოსი ექთანი,
  7. ტუროპერატორი.

N16812.09.2018

Close Menu
X