ალინა კუპრავა – BTA

ალინა კუპრავა

იურისტი, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მენეჯერი
alina.kuprava@gmail.com
598 33 19 51

ალინა კუპრავა – იურისტი, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მენეჯერი

2006-2010წწ დაამთავრა კავკასიის ჰუმანიტარული უნივერსიტეტი
სამართალმცოდნეობის მიმართულებით. 2015 წლიდან დღემდე მუშაობს შპს „ ბიზნესისა
და ტექნოლოგიების აკადემიაში“ ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უმფროსად, ასევე
იურისტის თანამდებობაზე. 2015-2016 წწ სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების
ეროვნულ ცენტრში მუშაობდა პროფესიული სტანდარტების შემუშავების განათლების
ექსპერტად, ასევე მოდულური პროგრამების დანერგვის გარე მხარდაჭერის სპეციალისტად.
2015 წლიდან დღემდე არის სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრის
განათლების, ხელოვნების და ჰუმანიტარული მეცნიერებების დარგობრივი საბჭოს წევრი.