ირაკლი ლაღიძე – BTA

ირაკლი ლაღიძე

სამეურნეო სამსახურის მენეჯერი
lagidze_2015@mail.ru
593 80 77 88

ირაკლი ლაღიძე – სამეურნეო სამსახურის მენეჯერი

  • 2016 წწ დაამთავრა წმიდა გრიგოლ ფერაძის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი და მიენიჭა ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი.
  • 2014-2015 წლებში მუშაობდა შპს ორიენტირში სამეურნეო მენეჯერის თანამდებობაზე.
  • 2015 წლიდან მუშაობს შპს „ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიაში“ სამეურნეო სამსახურის მენეჯერად.