ნანა ხითარიშვილი – BTA

ნანა ხითარიშვილი

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის სპეციალისტი
khitarishvilinaniko@gmail.com
555 942480

ნანა ხითარიშვილი – ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის სპეციალისტი

  • 2004-2008წწ დაამთავრა თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ფინანსებისა და საბანკო საქმის მიმართულებით.
  • 2008-2010 წწ. დაამთავრა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, სპეციალობა – ფინანსები, საბანკო და სადაზღვევო საქმე მაგისტარტურა
  • 2016-დღემდე სწავლობს მაგისტარტურაზე საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტში განათლების ადმინისტრირების მიმართულებით . გამოქვეყნებული აქვს შემდგი სტატიები
  • 2006 წ ”ცოდნა ეკონომიკა და მათი ურთიერთდამოკიდებულება”; ჟურნალი ”ეკონომიკა”;
  • 2008 წ.გელათის მეცნიერებათა აკადემიის შრომების კრებული თემაზე: გლობალიზაცია და თანამედროვე ეპოქა“ :სტატია „საბანკო სექტორის განვითარების პრობლემები საქართველოში.“
  • 2010 წ. წმინდა გრიგოლ ფერაძის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის შრომების კრებული , სტატია :“ საქართველოსა საკრედიტო ბაზარი დღეს.“