მაია ჯიმშელეიშვილი – BTA

მაია ჯიმშელეიშვილი

ელ.ბიბლიოს მმართველი
vasadzenona1@gmail.com
558 231408

მაია ჯიმშელეიშვილი – ელ.ბიბლიოს მმართველი

  • 1993- 1998 წწ დაამთავრა თბილისის უნივერსიტეტი“ გეორგია“ ქართული ენისა და ლიტერატური სპეციალობის მიმართულებით.
  • 2009-2013 წწ მუშაობდა შპს „თბილისის დამოუკიდებელი სასსწავლო უნივერსიტეტის“ სამკითხველო დარბაზის ხელმძღვანელად.
  • 2016 წლიდან მუშაობს შპს „ ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიაში ელ ბიბლიოს მმართველად.
  • 2018 წ. გაიარა ბიბლიოტეკარის სასწავლო კურსი .