სოფიო მაჭარაშვილი – BTA

სოფიო მაჭარაშვილი

რექტორი
sofima.sm@gmail.com
593303211

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიის რექტორი სოფიო მაჭარაშვილი

დაიბადა ქ.თბილისში  1975 წლის 10 აპრილს.

განათლება:        

2017 წ.- საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, მინიჭებული ხარისხი: ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი.1998 წ.- თბილისის სამედიცინო  უნივერსიტეტი, მაგისტრატურასთან გათანაბრებულ ხარისხი.    მინიჭებული კვალიფიკაცია: ექიმ-პედიატრი.

2013 წ.- საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე: „უმაღლესი განათლების სისტემა ისრაელში“, არიელის უნივერსიტეტი, ისრაელი.

2015 წ.- Ι საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია, ბათუმი, საქართველო.

2017 წ. – საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია- „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამომწვევები“, თბილისი, საქართველო.

სამუშაო გამოცდილება:

2014-იდან დღემდე- შპს „ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემია“, რექტორი.

2011-2014 წწ- შპს „ორიენტირი“, დირექტორი.

2000-2011 წწ- შპს „ორიენტირი“, დირექტორის მოადგილე სასწავლო მუშაბაში.

1998-2000 წწ- შპს „ორიენტირი“, პედიატრიის და მედდის პედაგოგი.

გამოქვეყნებული პუბლიკაციები:

2015 წ.- „განათლება, როგორც ბიზნესი და როგორც ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის ფაქტორი“, ჟურნალი „ეკონომიკა“.

2016 წ. -„ მისწრაფება უმაღლესი განათლების მიღებისაკენ ყოველთვის არ მთავრდება ცოდნის მიღებით“, ჟურნალი „ეკონომიკა“.

2017 წ.-  „სტუდენტზე ორიენტირებული საუნივერსიტეტო განათლება მისი დასაქმეის გარანტი უნდა გახდეს“, ჟურნალი „ეკონომიკა“.