ფაცურა ბუღაძე – BTA

ფაცურა ბუღაძე

ბიბლიოთეკარი

ფაცურა ბუღაძე – ბიბლიოთეკარი

1961-1966 წწ დაამთავრა ქუთაისის ალ.წულუკიძის სახ. პედაგოგიური ინსტიტუტი. 2016 წლიდან დაკავებული აქვს შპს „ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიაში“ ბიბლიოთეკარის თანამდებობა.