ხათუნა ბეჟიტაშვილი – BTA

ხათუნა ბეჟიტაშვილი

საქმისწარმოების, პროფესიულ სტუდენტთა რეგისტრაციისა და ადამიანური რესურსების მენეჯერი
khatunabezhi777@gmail.com
599 959466

ხათუნა ბეჟიტაშვილი – საქმისწარმოების, პროფესიულ სტუდენტთა რეგისტრაციისა და ადამიანური რესურსების მენეჯერი

  • 1997-2001 წწ. დაამთავრა საქართველოს ღია ჰუმანიტარული უნივერსიტეტი ეკოლოგიისა და ბუნებათსარგებლობის მიმართულებით.
  • 2001-2004 წწ  დაამთავრა ასპირანტურა ლ.ყანჩაველის სახელობის მც.დაცვის ს/კ ინსტიტუტში. 2006 წ. დაიცვა დისერტაცია სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხის მოსაპოვებლად.
  • 2004-2006 წწ. თბილისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის უნივერსიტეტი- კომპიუტერული პროგრამების მასწავლებელი;
  • 2006-2014 წწ. – ფ.გოგიჩაიშვილის სახელობის თბილისის იურიდიულ-ეკონომიკურ ინსტიტუტი – კომპიუტერული ცენტრის ხელმძღვანელის თანამდებობაზე;
  • 2012-2014 წწ. საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი – მეცნიერ თანამშრომლის თანამდებობაზე;
  • 2013-2016 წწ. – ეკონომიკისა და მენეჯმენტის ცენტრი – კომპიუტერული პროგრამების მასწავლებელი.
  • 2013 წლიდან დღემდე – შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემია – საქმისწარმოების, სტუდენტთა რეგისტრაციისა და ადამიანური რესურსების მენეჯერის თანამდებობაზე.
  • 2016 წ. – ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემია – სწავლებისა და შეფასების თანამედროცე მეთოდების ტრენინგი;
  • 2018 წ. – Iowa State University Center of Excellence in Teaching and Learning Georgian Technical university PDC CETL – Teacher Training Program – Modern Methodologies in Teaching and Learning.