პირველი ადგილი ბუშტების ფეხბურთის ტურში – BTA

პირველი ადგილი ბუშტების ფეხბურთის ტურში