ტრენინგი: პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დაგეგმვა, ადაპტირება და განხორციელება – BTA

ტრენინგი: პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დაგეგმვა, ადაპტირება და განხორციელება