შეხვედრა 2018 წლის სამოქმედო გეგმის შედგენასთან დაკავშირებით – BTA

შეხვედრა 2018 წლის სამოქმედო გეგმის შედგენასთან დაკავშირებით