შეხვედრა 2018 წლის სამოქმედო გეგმის შედგენასთან დაკავშირებით – ბიზნესისა და ტქნოლოგიების აკადემია

შეხვედრა 2018 წლის სამოქმედო გეგმის შედგენასთან დაკავშირებით