ალინა კუპრავა – იურისტი, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მენეჯერი

2006-2010წწ დაამთავრა კავკასიის ჰუმანიტარული უნივერსიტეტი სამართალმცოდნეობის მიმართულებით.
2015 წლიდან დღემდე მუშაობს შპს „ ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიაში“ ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უმფროსად, ასევე
იურისტის თანამდებობაზე.
2015-2016 წწ სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში მუშაობდა პროფესიული სტანდარტების შემუშავების განათლების ექსპერტად, ასევე მოდულური პროგრამების დანერგვის გარე მხარდაჭერის სპეციალისტად.
2015 წლიდან დღემდე არის სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრის განათლების, ხელოვნების და ჰუმანიტარული მეცნიერებების დარგობრივი საბჭოს წევრი.

Close Menu
X