დაიბადა ქ.თბილისში  1975 წლის 10 აპრილს.

განათლება: 

2017 წ.- საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
მინიჭებული ხარისხი:
ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი
1998 წ.- თბილისის სამედიცინო  უნივერსიტეტი, მაგისტრატურასთან გათანაბრებული
ხარისხი

მინიჭებული კვალიფიკაცია:

ექიმ-პედიატრი.

კონფერენციები:

2017 წ. – საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია- „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე
გამომწვევები“, თბილისი, საქართველო.
2015 წ.- Ι საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია, ბათუმი, საქართველო.
2013 წ.- საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე: „უმაღლესი განათლების სისტემა ისრაელში“,
არიელის უნივერსიტეტი, ისრაელი.

სამუშაო გამოცდილება:

2014-იდან დღემდე- შპს „ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემია“, რექტორი
2011-2014 წწ- შპს „ორიენტირი“, დირექტორი
2000-2011 წწ- შპს „ორიენტირი“, დირექტორის მოადგილე სასწავლო მუშაობაში
1998-2000 წწ- შპს „ორიენტირი“, პედიატრიის და მედდის პედაგოგი

გამოქვეყნებული პუბლიკაციები:

2017 წ.-  „სტუდენტზე ორიენტირებული საუნივერსიტეტო განათლება მისი დასაქმების
გარანტი უნდა გახდეს“, ჟურნალი „ეკონომიკა“
2016 წ. -„ მისწრაფება უმაღლესი განათლების მიღებისაკენ ყოველთვის არ მთავრდება ცოდნის
მიღებით“, ჟურნალი „ეკონომიკა“
2015 წ.- „განათლება, როგორც ბიზნესი და როგორც ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის ფაქტორი“,
ჟურნალი „ეკონომიკა“

რეცეზენტი:

2019 წ – შრომის უსაფრთხოებაში არსებულ ტერმინთა განმარტება და სამართლებრივი
მიმოხილვა
2018 წ – „შრომისა და საექსპლუატაციო გარემოს უსფრთხოება: საფრთხეები, გამომწვევი
ფაქტორები, რისკების აღმოფხვრა -შემცირების გზები“

Close Menu
X