დაიბადა ქ.თბილისში  1975 წლის 10 აპრილს.

განათლება:        

2017 წ.- საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, მინიჭებული ხარისხი: ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი.

1998 წ.- თბილისის სამედიცინო  უნივერსიტეტი, მაგისტრატურასთან გათანაბრებული ხარისხი.    მინიჭებული კვალიფიკაცია: ექიმ-პედიატრი.

კონფერენციები:

2017 წ. – საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია- „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამომწვევები“, თბილისი, საქართველო.

2015 წ.- Ι საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია, ბათუმი, საქართველო.

2013 წ.- საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე: „უმაღლესი განათლების სისტემა ისრაელში“, არიელის უნივერსიტეტი, ისრაელი.

სამუშაო გამოცდილება:

2014-იდან დღემდე- შპს „ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემია“, რექტორი.

2011-2014 წწ- შპს „ორიენტირი“, დირექტორი.

2000-2011 წწ- შპს „ორიენტირი“, დირექტორის მოადგილე სასწავლო მუშაობაში.

1998-2000 წწ- შპს „ორიენტირი“, პედიატრიის და მედდის პედაგოგი.

გამოქვეყნებული პუბლიკაციები:

2017 წ.-  „სტუდენტზე ორიენტირებული საუნივერსიტეტო განათლება მისი დასაქმების გარანტი უნდა გახდეს“, ჟურნალი „ეკონომიკა“.

2016 წ. -„ მისწრაფება უმაღლესი განათლების მიღებისაკენ ყოველთვის არ მთავრდება ცოდნის მიღებით“, ჟურნალი „ეკონომიკა“.

2015 წ.- „განათლება, როგორც ბიზნესი და როგორც ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის ფაქტორი“, ჟურნალი „ეკონომიკა“.