დაიბადა ქ.თბილისში  1975 წლის 10 აპრილს. განათლება:        
2017 წ.- საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, მინიჭებული ხარისხი: ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი. 1998 წ.- თბილისის სამედიცინო  უნივერსიტეტი, მაგისტრატურასთან გათანაბრებული ხარისხი.    მინიჭებული კვალიფიკაცია: ექიმ-პედიატრი. კონფერენციები: 2017 წ. – საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია- „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამომწვევები“, თბილისი, საქართველო. 2015 წ.- Ι საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია, ბათუმი, საქართველო. 2013 წ.- საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე: „უმაღლესი განათლების სისტემა ისრაელში“, არიელის უნივერსიტეტი, ისრაელი.
სამუშაო გამოცდილება: 2014-იდან დღემდე- შპს „ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემია“, რექტორი. 2011-2014 წწ- შპს „ორიენტირი“, დირექტორი. 2000-2011 წწ- შპს „ორიენტირი“, დირექტორის მოადგილე სასწავლო მუშაობაში. 1998-2000 წწ- შპს „ორიენტირი“, პედიატრიის და მედდის პედაგოგი. გამოქვეყნებული პუბლიკაციები: 2017 წ.-  „სტუდენტზე ორიენტირებული საუნივერსიტეტო განათლება მისი დასაქმების გარანტი უნდა გახდეს“, ჟურნალი „ეკონომიკა“. 2016 წ. -„ მისწრაფება უმაღლესი განათლების მიღებისაკენ ყოველთვის არ მთავრდება ცოდნის მიღებით“, ჟურნალი „ეკონომიკა“. 2015 წ.- „განათლება, როგორც ბიზნესი და როგორც ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის ფაქტორი“, ჟურნალი „ეკონომიკა“.
Close Menu
X