დაიბადა ქ. თბილისში 1975 წლის 10 აპრილს.

განათლება:

2017 წ.- საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, მინიჭებული ხარისხი: ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი.
1998 წ.- თბილისის სამედიცინო უნივერსიტეტი, მაგისტრატურასთან გათანაბრებული ხარისხი. მინიჭებული კვალიფიკაცია: ექიმ-პედიატრი.

კონფერენციები:

2017 წ. – საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია- „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამომწვევები“, თბილისი, საქართველო.
2015 წ.- Ι საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია, ბათუმი, საქართველო.
2013 წ.- საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე: „უმაღლესი განათლების სისტემა ისრაელში“, არიელის უნივერსიტეტი, ისრაელი.

სამუშაო გამოცდილება:

2014-იდან დღემდე- შპს „ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემია“, რექტორი.
2011-2014 წწ- შპს „ორიენტირი“, დირექტორი.
2000-2011 წწ- შპს „ორიენტირი“, დირექტორის მოადგილე სასწავლო მუშაობაში.
1998-2000 წწ- შპს „ორიენტირი“, პედიატრიის და მედდის პედაგოგი.

გამოქვეყნებული პუბლიკაციები:

2017 წ.- „სტუდენტზე ორიენტირებული საუნივერსიტეტო განათლება მისი დასაქმების გარანტი უნდა გახდეს“, ჟურნალი „ეკონომიკა“.
2016 წ. -„ მისწრაფება უმაღლესი განათლების მიღებისაკენ ყოველთვის არ მთავრდება ცოდნის მიღებით“, ჟურნალი „ეკონომიკა“.
2015 წ.- „განათლება, როგორც ბიზნესი და როგორც ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის ფაქტორი“, ჟურნალი „ეკონომიკა“.