ალინა კუპრავა

ალინა კუპრავა
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მენეჯერი

ნინო თამაზაშვილი

ნინო თამაზაშვილი
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის სპეციალისტი

ეკა ცივქარაშვილი

მარიამ სეფაშვილი
სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის მენეჯერი

მარიკა ბერიშვილი

მარიკა ბერიშვილი
ექთანი, სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის სპეციალისტი

მარიკა ქიქავა

ხათუნა ბეჟიტაშვილი
საქმისწარმოების  მენეჯერი

ნუგზარი ციხელაშვილი


შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტი

ირაკლი ლაღიძე

ირაკლი ლაღიძე
შრომის უსაფრთხოების მენეჯერი

მარიამ ხრიკული

მარიამ ხრიკული

საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი

ფაცურა ბუღაძე

ფაცურა ბუღაძე
ბიბლიოთეკარი

 

თინა შელია

თინა შელია
სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის სპეციალისტი

მარიამ სეფაშვილი

მარიკა ქიქავა
სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის სპეციალისტი

 

ზურაბ ელბაქიძე
კომპიუტერული უზრუნველყოფის სპეციალისტი

გოგა ხურცილავა

გოგა ხურცილავა
სამეურნეო სამსახურის სპეციალისტი

მარინე ქურდაშვილი

მარინე ქურდაშვილი
ექთანი

 

 

 

ილია იაკობაშვილი

ილია იაკობაშვილი

სასწავლო პროცესის მართვის მენეჯერი

თეონა ყუბარაძე

თეონა ყუბარაძე
სასწავლო პროცესის მართვის სპეციალისტი, ექთანი