ალინა კუპრავა

ალინა კუპრავა
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მენეჯერი

მარიამ სეფაშვილი

მარიამ სეფაშვილი
სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის მენეჯერი

მარიკა ბერიშვილი

მარიკა ბერიშვილი
ექთანი, სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის სპეციალისტი

ხათუნა ბეჟიტაშვილი

ხათუნა ბეჟიტაშვილი
საქმისწარმოების და ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერი

ირაკლი ლაღიძე

ირაკლი ლაღიძე
შრომის უსაფრთხოების და ტექნიკური უზრუნველყოფის მენეჯერი, შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტი

ეკა ბარათაშვილი

ეკა ბარათაშვილი
საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი

ფაცურა ბუღაძე

ფაცურა ბუღაძე
ბიბლიოთეკარი

ქ. თბილისი ცოტნე დადიანის N28

თინა შელია

თინა შელია
სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი

მარიკა ქიქავა

მარიკა ქიქავა
საქმისწარმოების და ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის სპეციალისტი

ზურაბ ელბაქიძე

ზურაბ ელბაქიძე
კომპიუტერული უზრუნველყოფის სპეციალისტი

გოგა ხურცილავა

გოგა ხურცილავა
სამეურნეო სამსახურის სპეციალისტი

მარინე ქურდაშვილი

მარინე ქურდაშვილი
ექთანი

ილია იაკობაშვილი

ილია იაკობაშვილი
სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი (საჩხერის განყოფილება)

თეონა ყუბარაძე

თეონა ყუბარაძე
საქმისწარმოების და ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის სპეციალისტი (საჩხერის განყოფილება)