ვაკანსია ინტეგრირებული ზოგადი მოდულების პროფესიული განათლების მასწავლებლის თანამდებობაზე - ბრძანება N 1/04  19.02.2019წ.

ვაკანსია ინტეგრირებული ზოგადი მოდულების პროფესიული განათლების მასწავლებლის თანამდებობაზე - ბრძანება N 1/04  19.02.2019წ.