2021 წლის 23 აპრილს აკადემიაში აღმზრდელის პროგრამის დამატების, შრომის უსაფრთხოების და გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიების და ვებტექნოლოგიების პროგრამის ფარგლებში სტუდენტთა რაოდენობის გაზრდის მიზნით განხორციელდება განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის წარმომადგნლისა და პროფესიული განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის სპეციალისტის დისტანციური ვიზიტი.