????მიმდინარე წლის 30 აგვისტოს, ,,ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიაში“ ZOOM -ის ფლათფორმის გამოყენებით, გაიმართა ონალინ შეხვედრა პროფესიული განათლების მასწავლებლებთან თემაზე- ,,სასწავლო პროცესში წარმოქმნილი გამოწვევები და მათი გადაჭრის გზები.“
????‍????შეხვედრას გაუძღვა ხარიხის უზრუნველყოფის სამსახურის მენეჯერი და ხარსიხის უზრუნველყოფის სამსახურის სპეციალისტი. ონალინ შეხვედრას ესწრებოდნენ აკადემიის რექტორი, სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის თანშმრომლები და პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორიცეილებელი პირები.
????ხარისხის უზრუნვლყოფის სამსახურის თანაშმრომლებმა პროფესიულ მასწავლებლებს და აკადემიის ადმინისტრაციას გაუზიარეს ის გამოწვევები რომლებიც გამოკვეთილ იყო გასულ სასწავლო წელს სასწავლო პროცესის მიმდინარეობისას. აკადემიის რექტორმა დამსწრე აუდიტორიას წარუდგინა სასწავლო პროცესის სამსახურის ახალი თანაშმრომელი.
????შეხვედრის მონაწილეებმა ერთად იმსჯელეს აღშნიული გამოწვეევების დაძლევაზე და დასახეს სამოქმედო გზები ახალი სასწავლო წლისთვის.????