11 იანვარი, 2024 BTA

Exams

განმავითარებელი შეფასება იხილეთ  ბმული: დაწყება
 
სწავლის შედეგი 1.ჰისტოლოგიის საფუძვლების განმარტება: დაწყება

სწავლის შედეგი 1.ავადმყოფის მოვლის საგნების/საშუალებების დახასიათება: დაწყება
  

პარტნიორი კომპანიები და ორგანიზაციები

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ორგანიზაცია თანამშრომლობს ორმოცდაათზე მეტ კომპანიასა და ორგანიზაციასთან. კომპანიები აქტიურად თანამშრომლობელ სტუდენტთა სტაჟირებისა და მათ შემდგომ დასაქმებაში