ყურადღება!

მიმდინარეობს ვებსაიტის განახლება

11 იანვარი, 2024 BTA

საგამოცდო სივრცე

ბავშვის განვითარების თავისებურებები
 
შედეგი  1.განვითარების თეორიების მახასიათებლების განსაზღვრა:დაწყება

შედეგი  2. ასაკობრივი თავისებურებების განსაზღვრა დაწყება

 

სწავლსწავლის შედეგი 8. პაციენტის რეანიმაციაში მოხვედრის, გადაყვანის და გაწერის დროს გასატარებელი საექთნო ქმედებების განმარტებაისწავლის შედეგი 8. პაციენტის რეანიმაციაში მოხვედრის, გადაყვანის და გაწერის დროს გასატარებელი საექთნო ქმედებების განმარტებას შედეგი 8. პაციენტის რეანიმაციაში მოხვედრის, გადაყვანის და გაწერის დროს გასატარებელი საექთნო ქმედებების განმარტებაეგი 7. საფარის სისტემის პათოლოგიის მქონე კრიტიკულ მდგომარეობაში მსწავლის შედეგი 8. პაციენტის რეანიმაციაში მოხვედრის, გადაყვანის და გაწერის დროს გასატარებელი საექთნო ქმედებების განმარტებაყოფი პაციენტების მართვის საკითხების განმარტება

პარტნიორი კომპანიები და ორგანიზაციები

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ორგანიზაცია თანამშრომლობს ორმოცდაათზე მეტ კომპანიასა და ორგანიზაციასთან. კომპანიები აქტიურად თანამშრომლობელ სტუდენტთა სტაჟირებისა და მათ შემდგომ დასაქმებაში