პირველი სასწავლო კორპუსი

მისამართი - თბილისი, წერონისის ქ. 208
032 2 24 95 57
593 30 32 11 / 574 00 80 80

ტრანსპორტირება შესაძლებელია

მეტრო “სადგურის მოდნიდან“ გადასასვლელი ხიდიან

ავტობუსი: N 336
სამარშრუტო მიკროავტობუსი: N 542

მეორე სასწავლო კორპუსი

მისამართი - თბილისი, წერონისის ქ. 208
032 2 24 95 57
593 30 32 11 / 574 00 80 80

ქალაქი საჩხერე

საბანკო რეგვიზიტები

ანგარიშის N: GE20TB7298636020100004
ანგარიშის N: GE20TB7298636020100004
ანგარიშის N: GE77BG0000000721825700
საიდენტიფიკაციო კოდი – 406056173

პარტნიორი კომპანიები და ორგანიზაციები

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ორგანიზაცია თანამშრომლობს ორმოცდაათზე მეტ კომპანიასა და ორგანიზაციასთან. კომპანიები აქტიურად თანამშრომლობელ სტუდენტთა სტაჟირებისა და მათ შემდგომ დასაქმებაში