6 იანვარი, 2024 BTA

მიღება

აპლიკანტების საყურადღებოდ!!!

პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე რეგისტრაცია იწარმოებს ვებ გვერდზე

რეგისტრაცია მიმდინარეობს 22 აპრილიდან - 19 მაისის ჩათვლით

წინასწარი რეგისტრაცია პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე მიმდინარეობს აქ

 

ელექტროობა

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა: ელექტროობა

კვალიფიკაცია საბაზო  პროფესიული კვალიფიკაცია ელექტროობაში / Basic Vocational Qualification in  Electricity;

პროგრამის განხორციელების ადგილი: ქ.თბილისი წერონისის ქ. 208, ც. დადიანის ქ. 28

სწავლის ხანგრძლივობა: 1  წელი;

სწავლის  წინაპირობა: პროგრამაზე სწავლების უფლება აქვთ მინიმუმ საბაზო განათლების (9 კლასი) მქონე ნებისმიერი ასაკის პირებს.

სწავლის საფასური: უფასო, სახელმწიფოს დაფინანსებით.

 

ინფორმაციის ტექნოლოგია

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა: ინფორმაციის ტექნოლოგია

კვალიფიკაცია საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდაჭერაში / Basic Vocational Qualification in Information Technology Support

პროგრამის განხორციელების ადგილი: ქ.თბილისი წერონისის ქ. 208, ქ.საჩხერე ივ.გომართელის 14ვ.

სწავლის ხანგრძლივობა: 1  წელი;

სწავლის  წინაპირობა: პროგრამაზე სწავლების უფლება აქვთ მინიმუმ საბაზო განათლების (9 კლასი) მქონე ნებისმიერი ასაკის პირებს.

სწავლის საფასური: უფასო, სახელმწიფოს დაფინანსებით.

 

საბაჟო საქმე

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა: საბაჟო  საქმე

კვალიფიკაცია უმაღლესი პროფესიული კვალიფიკაცია საბაჟო საქმეში / Higher Vocational Qualification in Customs Study

პროგრამის განხორციელების ადგილი: ქ. თბილისი, ც.დადიანის ქ.28;

სწავლის ხანგრძლივობა: 2  წელი;

სწავლის  წინაპირობა: პროგრამაზე სწავლების უფლება აქვთ მინიმუმ სრული ზოგადი განათლების (12 კლასი) მქონე ნებისმიერი ასაკის პირებს

სწავლის საფასური: უფასო,  ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ.

 

საოფისე საქმე

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა: საოფისე საქმე  საქმე

კვალიფიკაცია საშუალო პროფესიული კვალიფიკაცია საოფისე საქმეში / Secondary Vocational Qualification in Office Work

პროგრამის განხორციელების ადგილი: ქ. თბილისი, ც.დადიანის ქ.28;

სწავლის ხანგრძლივობა: 1  წელი;

სწავლის  წინაპირობა: პროგრამაზე სწავლების უფლება აქვთ მინიმუმ სრული ზოგადი განათლების (12 კლასი) მქონე ნებისმიერი ასაკის პირებს,

სწავლის საფასური: 2000 ლარი;

 

ვებტექნოლოგიები (არაინტეგრირებული)

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა: ვებტექნოლოგიები (არაინტეგრირებული);

კვალიფიკაცია საშუალო პროფესიული კვალიფიკაცია ვებტექნოლოგიებში / Secondary Vocational Qualification in Web Technology

პროგრამის განხორციელების ადგილი: ქ. თბილისი, ც.დადიანის ქ.28;

სწავლის ხანგრძლივობა: 1  წელი;

სწავლის  წინაპირობა: პროგრამაზე სწავლების უფლება აქვთ მინიმუმ სრული ზოგადი განათლების (12 კლასი) მქონე ნებისმიერი ასაკის პირებს;

სწავლის საფასური: პროგრამა სახელმწიფოს მიერ ფინანსდება ღირებულების - 85%, ხოლო პროფესიული სტუდენტი იხდის 500 ლარს.

 

ვებტექნოლოგიები (ინტეგრირებული)

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა: ვებტექნოლოგიები (ინტეგრირებული);

კვალიფიკაცია საშუალო პროფესიული კვალიფიკაცია ვებტექნოლოგიებში / Secondary Vocational Qualification in Web Technology

პროგრამის განხორციელების ადგილი: ქ. თბილისი, ც.დადიანის ქ.28;

სწავლის ხანგრძლივობა: 3  წელი;

სწავლის  წინაპირობა: პროგრამაზე სწავლების უფლება აქვთ მხოლოდ საბაზო განათლების (9 კლასი) მქონე ნებისმიერი ასაკის პირებს;

სწავლის საფასური: ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ;

 

საექთნო განათლება

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა: საექთნო განათლება;

კვალიფიკაცია უმაღლესი პროფესიული კვალიფიკაცია საექთნო საქმეში/ Higher Vocational Qualification in Nursing 

პროგრამის განხორციელების ადგილი: ქ. თბილისი, წერონისის ქ. 208; ქ. საჩხერე ივ.გომართელის 14ვ.

სწავლის ხანგრძლივობა: 3  წელი;

სწავლის  წინაპირობა: პროგრამაზე სწავლების უფლება აქვთ მინიმუმ სრული ზოგადი განათლების (12 კლასი) მქონე ნებისმიერი ასაკის პირებს;

სწავლის საფასური: ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ;

 

აღმზრდელი

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა: აღმზრდელი

კვალიფიკაცია უმაღლესი პროფესიული კვალიფიკაცია სკოლამდელ აღზრდაში/Higher Vocational Qualification in Preschool Education

პროგრამის განხორციელების ადგილი: ქ. თბილისი, წერონისის ქ. 208; ქ. საჩხერე ივ.გომართელის 14ვ.

სწავლის ხანგრძლივობა: 2  წელი;

სწავლის  წინაპირობა: პროგრამაზე სწავლების უფლება აქვთ მინიმუმ სრული ზოგადი განათლების (12 კლასი) მქონე ნებისმიერი ასაკის პირებს;

სწავლის საფასური: ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ;

 

შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიები

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა: შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიები;

კვალიფიკაცია უმაღლესი პროფესიული კვალიფიკაცია შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოსდაცვით ტექნოლოგიებში / Higher Vocational Qualification in Occupational Safety and Environmental Technology

პროგრამის განხორციელების ადგილი: ქ. თბილისი, წერონისის ქ. 208;

სწავლის ხანგრძლივობა: 2  წელი;

სწავლის  წინაპირობა: პროგრამაზე სწავლების უფლება აქვთ მინიმუმ სრული ზოგადი განათლების (12 კლასი) მქონე ნებისმიერი ასაკის პირებს;

სწავლის საფასური: ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ;

პარტნიორი კომპანიები და ორგანიზაციები

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ორგანიზაცია თანამშრომლობს ორმოცდაათზე მეტ კომპანიასა და ორგანიზაციასთან. კომპანიები აქტიურად თანამშრომლობელ სტუდენტთა სტაჟირებისა და მათ შემდგომ დასაქმებაში