ადმინისტრაცია

ჩვენი გუნდი

სოფიო მაჭარაშვილი
კოლეჯის რექტორი
ალინა კუპრავა
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი
ნინო თამაზაშვილი
ხარისხის უზრუნველყოფის მენეჯერი
დარეჯან გულაზიანი
სამართლებრივი უზრუნველყოფის მენეჯერი/პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფიცერი
ირინე მაჭარაშვილი
საქმისწარმოების მენეჯერი
მარიამ ხრიკული
საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი
ზურაბ ლობჟანიძე
სასწავლო პროცესის მენეჯერი
ეკა ცივქარაშვილი
სასწავლო პროცესის სპეციალისტი
თინა შელია
სასწავლო პროცესის სპეციალისტი
მაია პაპიძე
რეესტრის წარმოების სპეციალისტი
ზურაბ ელბაქიძე
კომპიუტერული უზრუნველყოფის სპეციალისტი
ნუგზარ ციხელაშვილი
შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტი

პარტნიორი კომპანიები და ორგანიზაციები

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ორგანიზაცია თანამშრომლობს ორმოცდაათზე მეტ კომპანიასა და ორგანიზაციასთან. კომპანიები აქტიურად თანამშრომლობელ სტუდენტთა სტაჟირებისა და მათ შემდგომ დასაქმებაში