ყურადღება!

მიმდინარეობს ვებსაიტის განახლება

6 იანვარი, 2024 BTA

ვაკანსია

შპს "ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემია" აცხადებს პროფესიული განათლების მასწავლებლის (პროგრამის განმახორციელებელი) ვაკანსიას პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე.

 

1. პროგრამა "ელექტრობა"

 

მოდულები:

** გაცნობითი პრაქტიკა ელექტრობაში

** საინჟინრო ხაზვა

** ელექტრული და ელექტრონული პრინციპები

** კომუნიკაცია ელექტრობის სფეროში

** ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება ელექტრობაში

** ელექტრული ტექნოლოგია

** ელექტრული მანქანების თვისებები და გამოყენება

** ელექტრული მონტაჟი

** საინჟინრო პროექტი

2. პროგრამა "აღმზრდელი"

 

მოდულები:

** სახვითი და ვიზუალური ხელოვნება ადრეულ და სკოლამდელ აღზრდაში

** პერფორმანსული ხელოვნება სკოლამდელ ასაკში

** მათემატიკური წარმოდგენების ფორმირება ადრეულ და სკოლამდელ ასაკში

** კვლევა და აღმოჩენა ადრეულ და სკოლამდელ ასაკში

** დამოუკიდებლობა და ადაპტური ქცევა ადრეულ და სკოლამდელ ასაკში

** კომუნიკაცია, ენა, მეტყველება ადრეულ და სკოლამდელ ასაკში

** წიგნიერება ადრეულ და სკოლამდელ ასაკში

** ფიზიკური და სენსორული განვითარების ხელშეწყობა ადრეულ და სკოლამდელ ასაკში

** სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვებთან მუშაობის თავისებურებები სკოლამდელ აღზრდასა და განათლებაში

** კულტურა, ტრადიცია და მოქალაქეობა ადრეულ და სკოლამდელ ასაკში

** ტექნოლოგიების გამოყენება ადრეულ და სკოლამდელ აღზრდასა და განათლებაში

** მუსიკა და მოძრაობა ადრეულ და სკოლამდელ განათლებაში

** დაკვირვება და შეფასება ადრეულ და სკოლამდელ აღზრდასა და განათლებაში

** სახვითი და ვიზუალური ხელოვნება ადრეულ და სკოლამდელ აღზრდაში;

** პერფორმანსული ხელოვნება ადრეულ და სკოლამდელ ასაკში

** კვლევა და აღმოჩენა ადრეულ და სკოლამდელ ასაკში

 

პარტნიორი კომპანიები და ორგანიზაციები

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ორგანიზაცია თანამშრომლობს ორმოცდაათზე მეტ კომპანიასა და ორგანიზაციასთან. კომპანიები აქტიურად თანამშრომლობელ სტუდენტთა სტაჟირებისა და მათ შემდგომ დასაქმებაში