მასწავლებლები

ჩვენი გუნდი

ქეთევან ბერიანიძე
წლის მასწავლებელი
გიორგი აფხაზავა
წლის მასწავლებელი
გურამ დავითლიძე
წლის მასწავლებელი
მაია ჭანტურია
დოლიძე გივი
დავლაძე ნინო
იოსებ გაბარაევი
ელინა ქრისტესიაშვილი
ირაკლი კუპატაძე
დალი გოცაძე
ზაირა ღუდუშაური
გურამ მეტეხელი

პარტნიორი კომპანიები და ორგანიზაციები

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ორგანიზაცია თანამშრომლობს ორმოცდაათზე მეტ კომპანიასა და ორგანიზაციასთან. კომპანიები აქტიურად თანამშრომლობელ სტუდენტთა სტაჟირებისა და მათ შემდგომ დასაქმებაში