4 იანვარი, 2024 BTA

რექტორი

დაიბადა ქ. თბილისში 1975 წლის 10 აპრილს.

განათლება:

2017 წ.- საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, მინიჭებული ხარისხი: ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი.

1998 წ.- თბილისის სამედიცინო უნივერსიტეტი, მაგისტრატურასთან გათანაბრებული ხარისხი. მინიჭებული კვალიფიკაცია: ექიმ-პედიატრი.

კონფერენციები:

2017 წ. – საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია- „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამომწვევები“, თბილისი, საქართველო.

2015 წ.- Ι საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია, ბათუმი, საქართველო.

2013 წ.- საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე: „უმაღლესი განათლების სისტემა ისრაელში“, არიელის უნივერსიტეტი, ისრაელი.

სამუშაო გამოცდილება:

2014-იდან დღემდე- შპს „ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემია“, რექტორი.

2011-2014 წწ- შპს „ორიენტირი“, დირექტორი.

2000-2011 წწ- შპს „ორიენტირი“, დირექტორის მოადგილე სასწავლო მუშაობაში.

1998-2000 წწ- შპს „ორიენტირი“, პედიატრიის და მედდის პედაგოგი.

გამოქვეყნებული პუბლიკაციები:

2017 წ.- „სტუდენტზე ორიენტირებული საუნივერსიტეტო განათლება მისი დასაქმების გარანტი უნდა გახდეს“, ჟურნალი „ეკონომიკა“.

2016 წ. -„ მისწრაფება უმაღლესი განათლების მიღებისაკენ ყოველთვის არ მთავრდება ცოდნის მიღებით“, ჟურნალი „ეკონომიკა“.

2015 წ.- „განათლება, როგორც ბიზნესი და როგორც ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის ფაქტორი“, ჟურნალი „ეკონომიკა“.

 

პარტნიორი კომპანიები და ორგანიზაციები

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ორგანიზაცია თანამშრომლობს ორმოცდაათზე მეტ კომპანიასა და ორგანიზაციასთან. კომპანიები აქტიურად თანამშრომლობელ სტუდენტთა სტაჟირებისა და მათ შემდგომ დასაქმებაში