ყურადღება!

მიმდინარეობს ვებსაიტის განახლება

მოიკლე ვადიანი სასერტიფიკატო პროგრამები

ადრეული განათლების სპეციალისტი

არგონრაკალური შედუღება

გერიატრიული ასისტენტი

ელექტრო ტექნოლოგია და უსაფრთოხება

ელექტრორკალური შედუღება

პარტნიორი კომპანიები და ორგანიზაციები

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ორგანიზაცია თანამშრომლობს ორმოცდაათზე მეტ კომპანიასა და ორგანიზაციასთან. კომპანიები აქტიურად თანამშრომლობელ სტუდენტთა სტაჟირებისა და მათ შემდგომ დასაქმებაში