ანონსი

შპს ბიზნესის და ტექნოლოგიების აკადემია

პროგრამების დამატების გზით გეგმავს დაიმატოს  

მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

ელექტროობა

 

პროგრამის ხელმძღვანელი:  ზურაბ პავლიაშვილი

საკონტაქტო ინფორმაცია:  

მისამართი: თბილისი, ცოტნე დადიანის 26/28

ტელ:  2 24 95 57; 593 30 32 11

www.bta.edu.ge   email: btaedu@yahoo.com

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია  ქართულ და ინგლისურ ენაზე

 საბაზო  პროფესიული კვალიფიკაცია ელექტროობაში / Basic Vocational Qualification in  Electricity;

დაშვების წინაპირობა  – საბაზო განათლება;

დასაქმების სფერო და შესაძლებლობები

  • ელექტროობის საბაზო პროფესიული კვალიფიკაციის მფლობელს შეუძლია დასაქმდეს ნებისმიერ ორგანიზაციაში ელექტრულ დანადგარებისა და სხვა ელექტრულ აპარატურის მომსახურე პირად: ელექტრიკოსად; ელექტროტექნიკური სისტემების მემონტაჟედ; შენობის ელექტრიკოსად; მომმარაგებელ-ელექტრიკოსად; ელექტრო-მექანიკოსად; ელექტროგაყვანილობის და ფიტინგების მემონტაჟედ; განათების სისტემების მემონტაჟედ; ხანძარსაწინააღმდეგო სიგნალიზაციის მემონტაჟედ; დამცავი სიგნალიზაციის მემონტაჟედ; ქუჩების განათების და ელექტრული სასიგნალო მოწყობილობების მემონტაჟედ; ასაფრენ-დასაფრენი ბილიკების განათების მემონტაჟედ; და მზის ენერგიის ელექტრული კოლექტორების მემონტაჟედ
  • ეკონომიკური საქმიანობების სახეების ეროვნული კლასიფიკატორის  კოდი: 35.
  • დასაქმების საერთაშორისო კლასიფიკატორის (ISCO) კოდი: 7411; 7412; 7413.
Close Menu
X