განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების საბჭოს 17.09.2019 წ  №190 გადაწყვეტილებით, შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიამ დაიმატა შემდეგი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები
 1. საოფისე საქმე (ქ. თბილისი, ქ. საჩხერე)
 2. აღმზრდელი (ქ. საჩხერე)
 3. ელექტროობა (ქ. თბილისი)
 4. მშენებლობის მწარმოებელი (ქ. თბილისი)
 5. საბაჟო საქმე (ქ. თბილისი)
N19017.09.2019
განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების საბჭოს 17.09.2019 წ  №189 გადაწყვეტილებით, შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიის ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე შექმნილი “ინფორმაციის ტექნოლოგიის” საგანმანათლებლო პროგრამაზე გაეზარდა ზღვრული რაოდენობა და მიეცა უფლება პროგრამა განახორციელოს  ქ. საჩხერეში
N18917.09.2019
განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების საბჭოს 12.09.2018 წ გადაწყვეტილება №168 შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიას მიენიჭა 6 წლით ავტორიზაცია შემდეგ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

 

 1. შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიები,
 2. ბაგა-ბაღის აღმზრდელი პედაგოგი,
 3. ბუღალტრული აღრიცხვა,
 4. ინფორმაციის ტექნოლოგია,
 5. ვებ ინტერფეისის დიზაინერი,
 6. პრაქტიკოსი ექთანი,
 7. ტუროპერატორი.

N16812.09.2018

Close Menu
X