8 თებერვალი, 2024 BTA

საგამოცდო სივრცე - საჩხერე

ადრეული განათლების კურიკულუმები
სწავლის შედეგი 2.1.  კურიკულუმის რაობის გაცნობიერება დაწყება
სწავლის შედეგი 2.1.  კურიკულუმის მოდელების შედარება  დაწყება
სწავლის შედეგი 2.2.  საქართველოში არსებული ადრეული განათლების კურიკულუმების ანალიზი  დაწყება
 
 
 
 
 
 

პარტნიორი კომპანიები და ორგანიზაციები

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ორგანიზაცია თანამშრომლობს ორმოცდაათზე მეტ კომპანიასა და ორგანიზაციასთან. კომპანიები აქტიურად თანამშრომლობელ სტუდენტთა სტაჟირებისა და მათ შემდგომ დასაქმებაში