8 თებერვალი, 2024 BTA

საგამოცდო სივრცე - საჩხერე

სწავლის შედეგი  1. სამართლებრივი ასპექტები საექთნო საქმეში;  საექთნო საქმე დაწყება

სწავლის შედეგი  2. სამართლებრივი ასპექტები საექთნო საქმეში;  საექთნო საქმე დაწყება

სწავლის შედეგი  3. სამართლებრივი ასპექტები საექთნო საქმეში;  საექთნო საქმე დაწყება

 

 

 

 
 

პარტნიორი კომპანიები და ორგანიზაციები

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ორგანიზაცია თანამშრომლობს ორმოცდაათზე მეტ კომპანიასა და ორგანიზაციასთან. კომპანიები აქტიურად თანამშრომლობელ სტუდენტთა სტაჟირებისა და მათ შემდგომ დასაქმებაში