მოდულური  პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

ბუღალტრული აღრიცხვა

V საფეხური

 

პროგრამის ხელმძღვანელი: ტატიანა ბერიძე

საკონტაქტო ინფორმაცია: შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემია

მისამართი: თბილისი, წერონისის ქ. 208

ტელ:  2 24 95 57; 593 30 32 11

www.bta.edu.ge   email: btaedu@yahoo.com

თბილისი 2018 წ

ბუღალტრული აღრიცხვის პროგრამის ელექტრონული ვერსია

Close Menu
X