პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

საექთნო საქმე

V საფეხური

პროგრამის ხელმძღვანელი: მარიამ მიქაძე, ქეთევან გარსევანიშვილი, ია გელენიძე

საკონტაქტო ინფორმაცია:  შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემია

მისამართი: თბილისი, წერონისის ქ. 208

ტელ: 2 24 95 57; 593 30 32 11

www.bta.edu.ge    email: btaedu@yahoo.com

თბილისი

პრაქტიკოსი ექთანი

2018წ.

Close Menu
X