მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიები

V საფეხური

პროგრამის ხელმძღვანელი: ნუგზარ მელაძე; კონსტანტინე ნანობაშვილი
საკონტაქტო ინფორმაცია: შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემია
მისამართი: თბილისი, წერონისის ქ. 208
ტელ: 2 24 95 57; 593 30 32 11
www.bta.edu.ge email: btaedu@yahoo.com

თბილისი 2018

შრომის უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის  ტექნოლოგიების პროგრამის ელექტრონული ვერსია.

Close Menu
X