ყურადღება!

მიმდინარეობს ვებსაიტის განახლება

19 ოქტომბერი, 2023 BTA

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიაში პროფესიულ სააგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის უფლების მქონე პირთა საყურადღებოდ

???????? ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიაში პროფესიულ სააგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის უფლების მქონე პირთა საყურადღებოდ❗
????აკადემიის რექტორის ბრძანების თანახმად საბუთების მიღების ვადად განისაზღვრა 20,21,23 ოქტომბერი❗
???? აპლიკანტებმა პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში უნდა წარადგინონ ჩარიცხვისთვის საჭირო დოკუმენტაცია:
1️⃣ პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ასლთან ერთად);
2️⃣ განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის დედანი - (ატესტატი ან დიპლომი);
3️⃣ ორი ფოტოსურათი 3X4-ზე;
✅სახელის ან გვარის შეცვლის რეგისტრაციის დოკუმენტი;
✅უცხოეთში ან ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მიღებული განათლების შემთხვევაში - განათლების აღიარების დოკუმენტი;
✅არასრულწლოვანი ან სსსმ/შშშმ აპლიკანტის შემთხვევაში - მშობლის/მეურვის პირადობის მოწმობის ასლი, დაბადების მოწმობის ასლი ან/და დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს მის სათანადო უფლებამოსილებას წარმომადგენლობაზე (მაგ: მეურვეობის დამადასტურებელი დოკუმენტი და სხვა).
❗❗????სავალდებულოა წარმოადგინოთ ის განათლების დოკუმენტი რომელიც მითითებული გაქვთ რეგისტრაციისას პორტალზე ???? www.vet.emis.ge წინააღმდეგ შემთხვევაში დაკარგავთ რეიტინგულ ადგილს
????მისამართი: წერონისის N208

პარტნიორი კომპანიები და ორგანიზაციები

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ორგანიზაცია თანამშრომლობს ორმოცდაათზე მეტ კომპანიასა და ორგანიზაციასთან. კომპანიები აქტიურად თანამშრომლობელ სტუდენტთა სტაჟირებისა და მათ შემდგომ დასაქმებაში