ყურადღება!

მიმდინარეობს ვებსაიტის განახლება

17 ოქტომბერი, 2023 BTA

სტრატეგიული და სამოქმედო გეგმების ცვლილებები

რექტორის ბრძანებით შექმნილი სამუშაო ჯგუფის მიერ დაინტერესებული მხარეების ჩართულობით განხორციელდა სტრატეგიული და სამოქმედო გეგმების ცვლილებები ( აღნიშნული გამოიწვია სტრუქტურის/სამუშაო აღწერილობების ცვლილებამ) , მეტი ჩართულობის და გაზიარების  მიზნით პროექტები განთავსებულია ვებ-გვერდზე, გთხოვთ გაეცნოთ და თქვენი დასაბუთებული  რეკომენდაციები გამოაგზავნოთ არაუგვიანეს 2023 წლის  18 ოქტომბრის   16:00 სთ დაწესებულების ელექტრონულ ფოსტაზე: btaedu@yahoo.com, დიდი მადლობა ჩართულობისათვის

დოკუმენტები შეგიძლიათ იხილოთ და ჩამოტვირთოთ ბმულებიდან:

ერთწლიანი (2023-24 წწ) სამოქმედო გეგმა,

სტრატეგიული განვითარების  შვიდწლიანი (2022-29 წწ)  გეგმა 

პარტნიორი კომპანიები და ორგანიზაციები

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ორგანიზაცია თანამშრომლობს ორმოცდაათზე მეტ კომპანიასა და ორგანიზაციასთან. კომპანიები აქტიურად თანამშრომლობელ სტუდენტთა სტაჟირებისა და მათ შემდგომ დასაქმებაში