3 აპრილი, 2024 BTA

სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ორგანიზებით 2024 წლის 2 აპრილს შეხვედრა ჩატარდა

სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების  ეროვნული ცენტრის    ორგანიზებით  2024 წლის 2 აპრილს  ჩატარდა  შეხვედრა პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების   წარმომადგენლების შესაძლებლობების გაძლიერების,  ინსტიტუციური განვითარებისა და თვითშეფასების პროცესში მტკიცებულებათა იდენტიფიცირების  საკითხებთან დაკავშირებით.

შეხვედრის  პირველი  ეტაპი დაეთმო   პრეზენტატორების მიერ   პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის სტანდარტების   მოთხოვნებს და იდენტიფიცირებული მტკიცებულებების წარმოდგენას, ხოლო მეორე ეტაპი    ავტორიზაციის სტანდარტებთან დაკავშირებით  სამუშაო ჯგუფების  მიერ მტკიცებულებათა იდენტიფიცირებას  და პრეზენტირებას.

ღონისძიებაში მონაწილეობდა აკადემიის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი ალინა კუპრავა

პარტნიორი კომპანიები და ორგანიზაციები

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ორგანიზაცია თანამშრომლობს ორმოცდაათზე მეტ კომპანიასა და ორგანიზაციასთან. კომპანიები აქტიურად თანამშრომლობელ სტუდენტთა სტაჟირებისა და მათ შემდგომ დასაქმებაში