3 აპრილი, 2024 BTA

კონფერენცია “ქალის როლი ეკონომიკის განვითარებასა და პოლიტიკის შემუშავებაში”

საერთაშორისო საინვესტიციო ფონდმა Gazelle Finance ყოველწლიური კონფერენცია “ქალის როლი ეკონომიკის განვითარებასა და პოლიტიკის შემუშავებაში” გამართა. ღონისძიება ბიზნესფედერაციასთან “ქალები მომავლისთვის” და "USAID-ის ეკონომიკური მმართველობის პროგრამასთან” პარტნიორობით ჩატარდა.
კონფერენციაზე ფართოდ განიხილეს ქალების წინაშე დღეს არსებული გამოწვევები და მათი გადაჭრის გზები; იმსჯელეს იმ პერსპექტივებსა და შესაძლებლობებზე, რომლებიც ევროკავშირისკენ მიმავალ გზაზე ქალ მეწარმეებს აქვთ; ასევე ისაუბრეს, როგორ შეიძლება გაიზარდოს ქალთა ჩართულობა შრომის ბაზარზე, რაც ქვეყანაში ეკონომიკური დოვლათის შექმნის წინაპირობაა

პარტნიორი კომპანიები და ორგანიზაციები

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ორგანიზაცია თანამშრომლობს ორმოცდაათზე მეტ კომპანიასა და ორგანიზაციასთან. კომპანიები აქტიურად თანამშრომლობელ სტუდენტთა სტაჟირებისა და მათ შემდგომ დასაქმებაში