23 მაისი, 2024 BTA

“ბიზნესისა და ტენქოლოგიების აკადემიაში” მოტივაციური გასუაბრებები ჩაინიშნა

 

მოგესალმებით, “ბიზნესისა და ტენქოლოგიების აკადემიაში” დაიწყო შიდა შერჩევები: 

 

27, 28, 29 მაისს მოტივაციური გასუაბრება ჩაინიშნა ელექტროობის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე,

 

ხოლო 28 და 29 მაისს ვებტექნოლოგოების (ინტეგრირებული)  პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე. 

 

პარტნიორი კომპანიები და ორგანიზაციები

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ორგანიზაცია თანამშრომლობს ორმოცდაათზე მეტ კომპანიასა და ორგანიზაციასთან. კომპანიები აქტიურად თანამშრომლობელ სტუდენტთა სტაჟირებისა და მათ შემდგომ დასაქმებაში